//

Pokládání kolejí

Pokládání kolejí

Dočasně uzavřen, koleje byli již všechny položeny.  Nové koridory budou postaveny.

Quest je automatický kdokoliv přijde na železniční koridor a položí 16 kolejí dostane odměnu 4000.- peněz.
Koleje může sehnat v divočině ve starých dolech a nebo je vyrobit, na to si lze pronajmout Dílnu – CRT, která je vedle „Centra pro rozvoj tratí“ dále jen „CRT“.

CRT je místo odkud se lze warpnout na koridor.

Centrum pro rozvoj trati

Příspěvek napsal