//

Tři bludistě

Typ: Bludiště

Odměna: ohnivý meč (27996), zlatá jablka, ohnivý krumpáč (27997), +bonus.

Potřebná výbava: nic

Popis:

Tři bludiště které jsou si podobné, vždy jdete od jihu k severu.

Místo startu: Nádvoří Černá věž JV, Hrdinská doba

Příspěvek napsal